Lösningar

Information

Företag

Logga in

Lösningar

Information

Företag

Logga in

12 sep. 2022

Esoft stärker sin position i Norden: Förvärvar ledande norska marknadsaktören

Esoft stärker sin position i Norden: Förvärvar ledande norska marknadsaktören

Esoft stärker sin position i Norden: Förvärvar ledande norska marknadsaktören

Esoft förvärvar det norska fotoföretaget Inviso, Norges största leverantör av digitala marknadsföringslösningar för fastighetsmäklarbranschen.

Förvärvet kommer bara två månader efter att Esoft förvärvade ett liknande danskt företag, Pro-Plan Interaktiv A/S, och är resultatet av en strategi för att kunna betjäna fastighetsmäklare i hela Norden.

En perfekt matchning

"Det är en perfekt matchning. Vi har arbetat tillsammans med Inviso på strategisk nivå i över 10 år, och med Invisos marknadsposition, deras landsomfattande fotograf-uppbyggnad och en stark ledningsgrupp anser vi att Inviso är det bästa alternativet för att stärka Esofts marknadsposition i Norge”, säger Ian Holmgaard, VD för Esoft, som tar över aktiemajoriteten från Invisos tidigare ägare EXP Group.

En stark kollega i Norge

Inviso grundades 2004 och har etablerat sig som Norges ledande leverantör av fotoprodukter och andra visuella produkter för bostadsannonsering under den mellanliggande perioden.

"Esoft är en av våra närmaste samarbetspartners och bidrar till att vi har blivit en ledande aktör på marknaden i Norge. Att vi nu kommer att vara en 100-procentig integrerad del av Esoft ger oss ännu bättre möjligheter att erbjuda våra kunder produkter av absolut högsta kvalitet", säger Espen Torhaug, COO för Inviso.

Hörnstenen i en ambitiös tillväxtstrategi

Förvärvet av Inviso är en viktig del av en noggrant utformad tillväxtstrategi som Esoft har utvecklat tillsammans med sin nya majoritetsägare, kapitalfonden Polaris.

"Förvärvet av Inviso är en betydande hörnsten i den del av Esofts strategi som handlar om konsolidering av den nordiska detaljhandelsmarknaden och därmed vår ambition att skapa en nordisk marknadsledare. De två parterna har en gemensam historia och ett gemensamt DNA i form av en stark teknisk fokusering", säger Rune Lillie Gornitzka, partner i Polaris.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra försäljningspriset.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.