Lösningar

Information

Företag

Logga in

Lösningar

Information

Företag

Logga in

27 juni 2022

Varför du ska använda video på sociala medier.

Varför du ska använda video på sociala medier.

Varför du ska använda video på sociala medier.

Undersökningar visar att film presterar bättre än bilder på sociala medier, eftersom de i högre grad fångar vårt intresse när vi skrollar på digitala plattformar. Som konsumenter har vi blivit medvetna och skickliga på att välja ut de inlägg vi ser, vilket gör det ännu svårare att fånga användarnas uppmärksamhet.

Utveckling och digitalisering

Som konsumenter är videor mer tillgängliga och det har blivit billigare, snabbare och mer flexibelt att producera filmer. Detta gäller också när det gäller att rikta in visningarna mot önskad målgrupp både geografiskt och demografiskt, vilket tillsammans gör användningen av videor till en av de mest kostnadseffektiva sätten att marknadsföra sig på.

Hur kan du använda film på sociala medier?

Enligt ordspråket säger en bild mer än tusen ord, och eftersom film är levande bilder tänker man på vilken historia en video berättar, och det är kanske just därför som film lättare fångar vårt intresse. Film är ett viktigt verktyg om du vill prestera och stå stark på sociala medier. Film kan användas till en mängd olika ändamål på olika digitala plattformar, bland annat i form av online-marknadsföring, där du med få medel kommer att kunna marknadsföra dig själv och ditt varumärke. Tendensen visar att människor använder allt mindre tid på att titta på traditionell TV och i högre grad använder sin tid online, varför det är viktigt att vara närvarande online där din målgrupp agerar – främst plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat och Youtube.

Varför är film effektivt?

Ett foto eller inlägg på sociala medier får inte mycket uppmärksamhet från konsumenterna, som med tiden har blivit oerhört skickliga på att läsa och välja ut om det är något som fångar deras intresse eller är överflödigt för dem. En undersökning visar dock att filmformatet presterar flera gånger bättre, eftersom levande bilder i högre grad lockar människors intresse, eftersom det är med att väcka nyfikenhet om vad just den här videon innehåller. Därför kommer konsumenterna inte bara att skrolla vidare, utan istället använda några sekunder på att sätta sig in i filmens innehåll och om det är något för dem, innan de skrollar vidare. Redan på de få sekunder de sett kommer de ha fått en kännedom om avsändar-varumärket, och det är just därför som film är ett så viktigt verktyg att använda på sociala medier.

Vad kan film på digitala plattformar användas till?

  1. Skapa mer uppmärksamhet kring ditt varumärke

  2. Väcka känslor hos konsumenterna

  3. Skapa en personlig förbindelse med konsumenten

  4. Människor kommer ihåg 80% av vad de ser och bara 20% av vad de läser

  5. Innehållet i filmen kan anpassas till ditt önskade budskap så att folk i högre grad förstår syftet

Användningen av video är ett lätt verktyg att ha till hands om du vill berätta en viss historia eller kommunicera ett budskap som inte kan realiseras genom en bild. Det är också värt att notera att människor i högre grad minns levande bilder, så därför kommer användningen av video, där du berättar om ditt varumärke, att vara ett bra sätt att skapa kännedom om vem du är och vad du står för, och med större sannolikhet kommer du att bli ihågkommen hos konsumenterna.

Så här uppnår du bästa resultat med video

För att öka exponeringen av dina filmer finns det några övergripande saker som du bör överväga när du laddar upp en film på sociala medier.

  1. För det första bör innehållet i filmen vara enkelt

  2. Du bör alltid använda undertexter eftersom de flesta ser filmen utan ljud

Det visar sig att videor som är kortare än en minut och som samtidigt använder sig av undertexter är bland de filmer som presterar bäst. Faktum är att upp till 85% av Facebook-användarna tittar på sin sociala medie-innehåll utan ljud och som beskrivs ovan är konsumenterna snabba på att bedöma om innehållet har deras intresse, och utan undertexter är det nästan omöjligt för dem att förstå syftet och innehållet i videon.

Varför ska du använda film på sociala medier?

Sammanfattningsvis är användningen av film på sociala medier ett otroligt viktigt verktyg, där du med ganska få resurser och kostnadseffektivt kan skapa en bra kännedom om ditt varumärke. Det är naturligtvis också viktigt att använda bilder och vara kontinuerligt närvarande på de olika digitala plattformarna, men som undersökningar visar presterar videor högre och fångar folks uppmärksamhet i högre grad.


Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.

Er framgång

är vår framgång.

Vi skapar

Vi lägger vikt vid kvalitet

Vi strävar varje dag efter att leverera marknadens största utbud av lösningar av högsta kvalitet. Därför är det också viktigt för oss att känna till våra kunders och bostadssäljares åsikter.